Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/65/19 Rady Gminy Świętajno

z dnia 19 września 2019 r.

w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zarudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świętajno

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-10-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe