Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.544.2019 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

z dnia 23 października 2019 r.

stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XIV/104/2019 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Kozłowo

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-10-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe