Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/107/2019 Rady Gminy Elbląg

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe