Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/121/2019 Rady Miejskiej w Giżycku

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe