Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/116/2019 Rady Miasta Lubawa

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Lubawa na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe