Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/93/19 Rady Miejskiej w Bisztynku

z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Bisztynek"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe