Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/148/2020 Rady Powiatu w Ostródzie

z dnia 30 czerwca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazów używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na jeziorach Powiatu Ostródzkiego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-07-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe