Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.255.2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 8 lipca 2020 r.

stwierdzające nieważność w całości uchwały Nr XV/180/2020 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Susz

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-07-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe