Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.256.2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 8 lipca 2020 r.

stwierdzające nieważność w całości uchwały Nr XV/181/2020 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Susz i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-07-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe