Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.382.2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 23 października 2020 r.

stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XXIII/212/20 Rady Miejskiej w Lidzbarku dnia 24 września 2020 roku w sprawie zmiany w Statucie Gminy Lidzbark

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-10-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe