Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/172/2020 Rady Gminy Rybno

z dnia 23 września 2020 r.

w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-10-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe