Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/145/20 Rady Gminy Piecki

z dnia 21 października 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-10-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe