Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/149/20 Rady Gminy Piecki

z dnia 21 października 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/38/19 Rady Gminy Piecki z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-10-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe