Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie międzygminne .

z dnia 5 października 2020 r.

w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego poprzez świadczenie usług przewozów pasażerskich na terenie Gminy Rychliki

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-10-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe