Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/232/2020 Rady Gminy Szczytno

z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe