Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/177/2020 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe