Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/160/20 Rady Gminy Dąbrówno

z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbrówno na lata 2021-2025

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe