Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/468/20 Rady Miasta Olsztyna

z dnia 25 listopada 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2021 roku za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego na obszarach wodnych Miasta Olsztyna

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe