Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/204/20 Rady Miasta Działdowo

z dnia 7 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/39/19 Rady Miasta Działdowo z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe