Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII.119.2020 Rady Gminy Stare Juchy

z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Stare Juchy Nr IX.64.2015 z dnia 29 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe