Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Wyrok nr I SA/Ol 318/20 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie ze skargi A. R. na uchwałę Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie z dnia 30 czerwca 2016r., nr XXVI/147/2016 w przedmiocie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli , oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-02-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe