Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Wyrok nr II SA/Ol 560/20 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim na uchwałę Zgromadzenia Związku Gmin "EKOWOD" w Lidzbarku Warmińskim z dnia 25 października 2018 r., nr XIII/67/2018 w przedmiocie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-02-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe