Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/237/2021 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim

z dnia 27 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik oraz zwolnienia w części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-02-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe