reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Węgorzyna

z dnia 2 grudnia 2009r.

w sprawie: dofinansowania kosztów utrzymania przejętych 15 uczni za miesiąc wrzesień - grudzień 2009 roku zamieszkujących wsie Mieszewo i Zwierzynek z terenu gminy Węgorzyno, przechodzących do Szkoły Podstawowej w Dobrej


zawarte w dniu 02 grudnia 2009 roku pomiędzy Gminą Węgorzyno reprezentowaną przez : Grażynę Karpowicz - Burmistrza Węgorzyna a Gminą Dobra reprezentowanym przez: Barbarę Wilczek - Burmistrza Dobrej
§ 1. Gmina Węgorzyno zawiera porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Dobra zadania publicznego wynikającego z art.5.ust.5 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz. U. Nr 67 poz.329 z 1996 r z póżn. zmianami w zakresie obowiązku szkolnego uczniów zamieszkałych wsie Mieszewo i Zwierzynek
§ 2. Gmina Węgorzyno na podstawie § 11 Uchwały Nr XXVI /264 /2008 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na 2009 rok oraz Uchwały nr XXXVI/432 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 26 listopada 2009 roku przyznaje dotację celową w kwocie 29.428,00 złotych ( słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych) z przeznaczeniem na koszty utrzymania przejętych uczniów za miesiące wrzesień - grudzień 2009 r.
§ 3. Dotacja określona § 1 zostanie przekazana jednorazowo przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Dobrej Nr konta Bank Spółdzielczy Goleniów Oddział Chociwel 36 9375 1041 5502 4471 2000 0010 w terminie do 10 grudnia 2009 roku.
§ 4. Upoważnia się Gminę Dobra do kontrolowania spełniania obowiązku szkolnego oraz egzekwowania tego obowiązku zgodnie z art. 19 ust.1 i art.20 ustawy o systemie oświaty
§ 5. Gmina Dobra zobowiązuje się do :
1) zorganizowania dowozów uczniów do Szkoły Podstawowej w Dobrej
2) wykorzystania przekazanej dotacji celowej na cel określony w § 2 niniejszej umowy
3) do złożenia Gminie Węgorzyno rozliczenia finansowego z wykorzystania środków na druku sprawozdania Rb 28 (wynagrodzenia i pochodne) lub kserokopie faktur potwierdzonych za zgodność z oryginałem za zakup materiałów lub usług w terminie do 30.12.2009 roku
§ 6. Niewykorzystana dotacja lub wykorzystanie jej na cele inne niż określone w niniejszej umowie podlega zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia otrzymania dotacji na konto budżetu Gminy Węgorzyno w terminie do dnia 31 grudnia 2009 roku
§ 7. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowania mają przepisy Kodeksu Cywilnego
§ 8. Niniejsze porozumienie zawarto w czterech jednobrzmiących egzemplarzach ; w tym dwa egzemplarze dla Gminy Węgorzyno , dwa egzemplarze dla Gminy Dobra
§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędu Województwa Zachodniopomorskiego

Gmina Węgorzyno

Burmistrz Węgorzyna Grażyna Karpowicz

Skarbnik Gminy

Elżbieta Grabowska

Gmina Dobra

Burmistrz Dobrej Barbara Wilczek

Skarbnik Gminy

Sławomir Brodniak
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama