| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/367/09 Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 16 grudnia 2009r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystosci ciekłych


Na podstawie art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591, z 2002r. Dz.U.Nr 23, poz.220, Dz.U.Nr 62, poz.558, Dz. U. Nr 113, poz.984, Dz.U. Nr 153, poz. 1271, Dz.U.Nr 214, poz.1806, z 2003r. Dz. U. Nr 80, poz.717, Dz.U. Nr 162, poz. 1586 z 2004r. Dz. U. Nr 116, poz.1203, z 2005r. Dz.U. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) i art. 6 ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2005r. Nr 236, poz.2008, zm. Nr 180, poz.1495, z 2006r. Nr 144, poz.1042; z 2008 r. Nr 223, poz. 1464; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666 i Nr 92, poz. 753) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:
§ 1. § 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych świadczonych przez uprawnione podmioty gospodarcze:
1) za odpady komunalne 66,00 zł netto + VAT za wywóz 1 m3.
2) za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w mieście Płoty 25,00 zł netto + VAT za 1 m3 nieczystości ciekłych, za transport poza granicami miasta za każdy przejechany kilometr 3,00 zł netto + VAT
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXV/262/09 z dnia 6 lutego 2009r. Rady Miejskiej w Płotach w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Jachymczak

Publicystka ekonomiczna, bankowczyni, pedagog.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »