| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/220/09 Rady Miejskiej w Resku

z dnia 20 listopada 2009r.

zmieniająca uchwałę Nr XIV/75/07 Rady Miejskiej w Resku z dnia 13 listopada 2007r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury w Resku


Na podstawie art.18, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z2003r. Nr 80, poz.717i Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203;z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz.420) w związku z art.13 ust.1 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z 2002r. Nr 41, poz.364; z 2003r. Nr 96, poz.874, Nr 162, poz.1568 i Nr213, poz.2081; z 2004r. Nr 11 poz.96 i Nr 261, poz.2598; z 2005r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz.1111; z 2006r. Nr 227, poz.1658 oraz z 2009r. Nr 62, poz.504) oraz § 3 Uchwały Nr XIII/63/07 Rady Miejskiej w Resku z dnia 28 września 2007r. (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego Nr 113, poz. 1970 z dnia 15 listopada 2007r.)
Rada Miejska w Resku uchwala co następuje:
§ 1. W statucie Centrum Kultury w Resku stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIV/75/07 Rady Miejskiej w Resku z dnia 13 listopada 2007r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury w Resku, wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 4 po pkt.3 kropkę zastępuje się średnikiem i po średniku dopisuje się pkt. 4 w brzmieniu: "4) świetlice." 2) § 16 przyjmuje brzmienie: "§ 16. Wynagrodzenia oraz nagrody dla pracowników Centrum określa odrębny Regulamin wynagrodzeń Pracowników."; 3) w § 17 skreśla się punkt 3; 4) w § 19 po punkcie 6 dopisuje się punkt 6a w brzmieniu: ,,6a) wynajem przenośnej sceny."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Centrum Kultury w Resku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Barbara Basowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »