| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/514/10 Rady Gminy Dobra

z dnia 25 lutego 2010r.

w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Dobra punktów przedszkolnych


Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241), art. 14a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1659; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 i Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Dobra uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się sieć punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra:
1) punkt przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrej;
2) punkt przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Mierzynie;
3) punkt przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach w Zespole Szkół w Dołujach;
4) punkt przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach w Zespole Szkół w Dołujach z siedzibą w Skarbimierzycach.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.
§ 3. Tracą moc:
1) uchwała Nr XXIX/411/09 Rady Gminy Dobra z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Dobra punktów przedszkolnych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 58, poz. 1502);
2) uchwała Nr XXX/432/09 Rady Gminy Dobra z dnia 24 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Dobra punktów przedszkolnych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 83, poz. 2180).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Bartomiej Miluch

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Sobaś

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »