reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIII/443/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim

z dnia 7 czerwca 2010r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę Drawsko Pomorskie przedszkoli publicznych

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 137 poz. 1304, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104; z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658; z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370; z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458 i Nr 219 poz. 1705), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się opłatę za świadczenia prowadzonych przez gminę Drawsko Pomorskie przedszkoli publicznych przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego, określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, realizowane w godzinach określonych w statutach przedszkoli jako czas realizacji świadczeń przekraczających podstawę programową w wysokości 0,90 zł za jedną godzinę zajęć.

2. Do świadczeń prowadzonych przez gminę Drawsko Pomorskie przedszkoli publicznych przekraczających podstawę programową wychowania przedszkolnego należą:

1)gimnastyka korekcyjna;

2)zajęcia religii;

3)sprawowanie opieki nad dzieckiem, w tym podczas samodzielnych zabaw, snu dziecka i w czasie spożywania posiłków;

4)pomoc dziecku, w tym w organizowaniu samodzielnych zabawa, przygotowywaniu dziecka do snu, podczas spożywania posiłków i po zakończeniu tych czynności;

5)przygotowanie sali do snu i podawanie dziecku posiłków;

6)zabawa z dzieckiem polegająca na zachęcaniu do czytelnictwa, rozwijaniu uzdolnień plastycznych, muzycznych i teatralnych;

7)zajęcia kompensacyjno - wyrównawcze mające na celu wyrównanie różnic pomiędzy dziećmi w osiągnięciu dojrzałości szkolnej.

§ 2. 1. Jeżeli do przedszkola uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, wnoszą oni opłatę, o której mowa w §1, w następujących wysokościach: 1) za pierwsze dziecko - 100%, 2) za drugie dziecko - 75%, 3) za trzecie i każde następne dziecko - 50% wysokości opłaty, o której mowa w §1.

2. Opłatę nalicza się za każdą rozpoczętą godzinę zajęć ponad czas realizacji podstawy.

§ 3. 1. Miesięczną wysokość opłaty, o której mowa w §1, ustala się jako iloczyn kwoty, określonej w §1 i faktycznej liczby godzin korzystania z zajęć, o których mowa w §1, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Nadpłata opłaty za dany miesiąc zostanie zaliczona na poczet opłaty za miesiąc następny, natomiast niedopłata opłaty zwiększy opłatę w kolejnym miesiącu.

§ 4. Opłaty wnoszone są za dany miesiąc w terminie do dziesiątego dnia miesiąca lub w najbliższy dzień roboczy, gdy dziesiąty dzień miesiąca przypada na dzień ustawowo wolny od pracy u osoby wskazanej przez dyrektora przedszkola.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIX/146/2008 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 37, poz. 790, Nr 103, poz. 2374).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2010 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Badowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama