reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/470/2010 Rady Miejskiej w Gryficach

z dnia 25 maja 2010r.

w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiany Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 142 i 146, art. 7 ust. 3a w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, zmiany Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1495, z 2006 r. Nr 144 poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18 poz. 97, Nr 79 poz. 666 i Nr 92 poz. 753. Nr 215, poz. 1664 i z 2010 Nr 47 poz. 278) Rada Miejska w Gryficach uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Stanisław Błysz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/470/2010
Rady Miejskiej w Gryficach
z dnia 25 maja 2010 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX-470-2010 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 25 maja 2010 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/470/2010
Rady Miejskiej w Gryficach
z dnia 25 maja 2010 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX-470-2010 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 25 maja 2010 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama