reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/XLV/338/10 Rady Miasta Wałcz

z dnia 8 czerwca 2010r.

zmieniająca Uchwałę Nr II/s19/135/96 Rady Miejskiej w Wałczu w sprawie zasad ustalania stawek za lokale użytkowe


Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit."a" oraz art.40 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146) oraz art.37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz.2782; z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz.708, Nr 220, poz. 1601,Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 69, poz.468, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335, Nr 42, poz. 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161, poz. 1279, Nr 161, poz. 1281, Nr 206, poz. 1590; z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 47, poz.278) Rada Miasta postanawia:
§ 1. 1. W Uchwale nr II/s19/135/96 Rady Miejskiej w Wałczu z dnia 29 kwietnia 1996 roku w sprawie zasad ustalania stawek za lokale użytkowe § 8 otrzymuje nowe brzmienie: "§ 8.1.Zawarcie umowy najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony wymaga wyprzedzająco zastosowania przetargu zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez organ wykonawczy Gminy Miejskiej Wałcz z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zawarcie umowy z organizacjami pozarządowymi, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz.873, ze zmianami ) nie wymaga trybu przetargowego ".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wałcz.
§ 3. Uchyla się Uchwałę Nr V/sXL/325/10 Rady Miasta Wałcz z dnia 23 marca 2010 roku zmieniająca Uchwałę Nr II/s19/135/96 Rady Miejskiej w Wałczu w sprawie zasad ustalania stawek za lokale użytkowe.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama