reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/73/S/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 12 maja 2010r.

w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXXV/235/10 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Pełczyce


Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 249, poz. 2104) oraz w związku z art. 86 ust. 1 i art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441 i z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 oraz Nr 157, poz. 1241) Kole¬gium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie po zbadaniu Uchwały Nr XXXV/235/ 2010 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Pełczyce postanawia, co następuje:
§ 1. Stwierdza się nieważność w części Uchwały Nr XXXV/235/10 Rady Miej-skiej w Pełczycach z dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Pełczyce z powodu niezgodności z prawem, tj. zapisu § 10 pkt 2, w którym określono, iż dofinansowanie zadań dotyczących wspierania sportu kwalifikowanego obejmuje ich realizację od dnia 1 stycznia każdego roku, którego dotyczy umowa czym naruszono przepis art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr157, poz. 1240).
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Rada Miejska w Pełczycach w dniu 15 kwietnia 2010 r. podjęła uchwałę Nr XXXV/235/2010 w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Pełczyce. Uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 22 kwietnia 2010 r. i była przedmiotem badania nadzorczego na posiedzeniu Kolegium w dniu 28 kwietnia 2010 r. Pismem z dnia 29 kwietnia 2010 r., znak K-0010/138/ UG/10, o terminie posiedzenia Kolegium zawiadomiony został Przewodniczący Rady Miejskiej w Pełczycach. Badając przedmiotową uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachun-kowej w Szczecinie ustaliło, co następuje: W § 10 pkt 2 określono, iż dofinansowanie zadań dotyczących wspierania sportu kwalifikowanego obejmuje ich realizację od dnia 1 stycznia każdego roku, którego dotyczy umowa. Niniejszy zapis pozostaje w sprzeczności z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z cytowanym artykułem wydatki publiczne mogą być ponoszone w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Umowa o udzieleniu dotacji na dofinansowanie sportu kwalifikowanego zawarta na podstawie wyżej cytowanej uchwały może obejmować jedynie wydatki poniesione przez podmioty od daty podpisania umowy. W tym stanie rzeczy Kolegium, po ponownym przeanalizowaniu powyższego zagadnienia stwierdziło nieważność w części przedmiotowej uchwały tj. § 10 pkt 2. Od niniejszej uchwały przysługuje prawo wniesienia skargi do Woje-wódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.
Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

mgr Józef Chodarcewicz
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama