reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/74/S/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 27 maja 2010r.

w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XL/445/10 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały dotyczącej określenia zasad przyznawania środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Stargardzie Szczecińskim


Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz w związku z art. 86 ust. 1 i art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Kole¬gium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie po zbadaniu Uchwały Nr XL/445/10 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały dotyczącej określenia zasad przyznawania środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Stargardzie Szczecińskim postanawia, co następuje:
§ 1. Stwierdza się nieważność Uchwały Nr XL/445/10 Rady Miejskiej w Star-gardzie Szczecińskim z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie utraty mocy obo-wiązującej uchwały dotyczącej określenia zasad przyznawania środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Stargardzie Szczecińskim w całości w związku z zapisem § 3 stanowiącym, iż uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, czym naruszono przepis art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215 poz. 1664).
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Rada Miejska w Stargardzie Szczecińskim podjęła w dniu 27 kwietnia 2010 r. uchwałę w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały dotyczącej określenia zasad przyznawania środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Stargardzie Szczecińskim. Uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 5 maja 2010 r. i była przedmiotem badania nadzorczego na posiedzeniu Kolegium w dniu 12 maja 2010 r. Pismem z dnia 14 maja 2010 r. K-0010/158/JJ/10 o terminie posiedzenia Kolegium w dniu 27 maja 2010 r. został powiadomiony Przewodniczący Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim. Badając przedmiotową uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachun-kowej w Szczecinie ustaliło co następuje: W § 3 uchwały uchylającej uchwałę Nr XVIII/172/08 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim w sprawie określenia zasad przyznawanie środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Stargardzie Szczecińskim zapisano, iż uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, podczas gdy uchwała ta przestała obowiązywać od 1 stycznia 2010 r., tj. z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 listopada 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 215 poz. 1664). Na mocy przepisu art. 16 ust. 1 pkt 2 powyższej ustawy z dniem jej wejścia w życie likwiduje się gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ustawa weszła w życie w dniu 1 stycznia 2010 r. Kolegium podkreśla, iż na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na terenie gminy. Moc prawna aktów prawa miejscowego jest ściśle powiązana z mocą prawną ustaw, na podstawie których zasady wydano. W związku z tym, iż na podstawie powołanej ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska zlikwidowano gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej a ustawa ta weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. to uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad przyznawanie środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przestała z tą datą obowiązywać. W tym stanie prawnym Kolegium, po ponownym przeanalizowaniu powyższego zagadnienia, stwierdziło nieważność badanej uchwały w całości. Od niniejszej uchwały przysługuje prawo wniesie¬nia skargi do Woje-wódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w ter¬minie 30 dni od daty jej doręczenia.
Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

mgr Józef Chodarcewicz
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama