reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/82/S/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 27 maja 2010r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVI/286/2010 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego przez gminę Lipiany dla pod-miotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku a realizujących zadania z zakresu sportu kwalifi-kowanego


Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i 146 i Nr 40, poz. 230) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, po zbadaniu uchwały Nr XXXVI/286/2010 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego przez gminę Lipiany dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie-działających w celu osiągnięcia zysku a realizujących zadania z zakresu sportu kwalifikowanego postanawia, co następuje:
§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXVI/286/2010 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego przez gminę Lipiany dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku a realizujących zadania z zakresu sportu kwalifikowanego.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Rada Miejska w Lipianach, działając na podstawie art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, z późn. zm.), w dniu 29 kwietnia 2010 r. podjęła uchwałę Nr XXXVI/286/2010 w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego przez gminę Lipiany dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku a realizujących zadania z zakresu sportu kwalifikowanego, którą określiła m.in. warunki i tryb wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego realizowanego przez kluby i stowarzyszenia sportowe uczestniczące we współzawodnictwie sportowym. Wspieranie finansowe postanowiono realizować poprzez udzielanie dotacji. Uchwała została przekazane Izbie do zbadania w dniu 5 maja 2010 r. Wyżej wymieniona uchwała została wstępnie zbadana przez Kolegium Izby na posiedzeniu w dniu 12 maja 2010 r. Kolegium powzięło wątpliwość, co do jej zgodności z przepisami art. 2 ust. 2 i 3 ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz przepisami art. 221ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146). Cytowane przepisy art. 221ustawy o finansach publicznych stanowią, że z budżetu jednostki samorządu terytorialnego można udzielać dotacji celowych na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki wyłącznie podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku. W tytule uchwały informacyjnie określono, że uchwała dotyczy podmiotów niedziałających w celu osiągnięcia zysku, natomiast w części zasadniczej uchwały, rozstrzygającej komu można udzielić wsparcia finansowego nie określono, że o wsparcie finansowe mogą się ubiegać wyłącznie podmioty niedziałające w celu osiągnięcia zysku. W związku z powyższym Kolegium Izby wszczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności wyżej wymienionej uchwały, a o wszczętym postępowaniu powiadomiło Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipianach pismem z dnia 13 maja 2010 r. (znak pisma: K-0010/154/MK/10). W treści pisma wskazano, że do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnosze¬nia wyjaśnień, w posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 27 maja 2010 r. ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, a do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyjaśnień. Kolegium Izby na posiedzeniu w dniu 27 maja 2010 r. ostatecznie zbadało uchwałę Nr XXXVI/286/2010 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego przez gminę Lipiany dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku a realizujących zadania z zakresu sportu kwalifikowanego. W posiedzeniu Kolegium w dniu 27 maja 2010 r. nie uczestniczył przedstawiciel Gminy Lipiany. Kolegium podtrzymało swoje stanowisko z dnia 12 maja 2010 r., w którym stwierdziło, że brak w części zasadniczej uchwały wyłączenia podmiotów działających w celu osiągnięcia zysku skutkuje naruszeniem przepisów art. 2 ust. 2 i 3 ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz przepisów art. 221ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W tym stanie rzeczy, Kolegium stwierdziło nieważność uchwały Nr XXXVI/286/2010 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego przez gminę Lipiany dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku a realizujących zadania z zakresu sportu kwalifikowanego. Od niniejszej uchwały przysługuje prawo wniesie¬nia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie.
Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

mgr Józef Chodarcewicz
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama