reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/224/2010 Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 29 czerwca 2010r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/122/08 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu postępowania wobec dłużników alimentacyjnych


Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. 2002r. Nr 23, poz. 220,Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; zm.2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; zm. 2004r.Nr 102, poz.1055,Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; zm. 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; zm.2006 r. Nr 17,poz. 128, Nr 181,poz. 1337; zm. 2007r. Nr 48, poz. 327,Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; zm. 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,poz. 1458; zm.2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157.poz. 1241; zm. 2010 r. Nr 28,poz. 142 i 146 )Rada Miejska w Tucznie uchwala co następuje :
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XX/122/08 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu postępowania wobec dłużników alimentacyjnych ( Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2010 r. Nr 1, poz. 25)
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna oraz Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w TucznieMarcin Majchrzak
UZASADNIENIE
Z pisma Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 listopada 2008 r. znak NK 4.MN.0713/278/08 wynika, że podejmowane uchwały na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. przez rady gminy województwa zachodniopomorskiego w przedmiocie upoważnienia organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz organów jednostek organizacyjnych do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej są zgodne z prawem, i mają być opublikowane w wojewódzkim dzienniku urzędowym, tak więc Rada Miejska w Tucznie podjęła przedmiotową uchwałę. Jednakże w ślad za pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak NK.4.WE.0713/74/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r. zgodnie z orzecznictwem sądowo-administracyjnym, uchwały organów stanowiących gmin w sprawie upoważnienia kierowników ośrodków pomocy społecznej do prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych są sprzeczne z art. 4 ust. 3 i art. 12 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, albowiem na mocy tychże uchwał przeniesione zostają kompetencje przynależne wyłącznie organowi wykonawczemu gminy ( działającemu jako organ właściwy dłużnika, jak również jako organ właściwy wierzyciela) na inny organ. Biorąc powyższe pod uwagę uchylenie poprzedniej uchwały jest zasadne.
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama