reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/623/10 Rady Powiatu Stargardzkiego

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie ustalenia podziału na okręgi wyborcze Powiatu Stargardzkiego, numerów i granic okręgów oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych w wyborach do Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim


Na podstawie art. 138 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242 Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766, z 2008r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111, z 2009r. Nr 213, poz. 1651 i poz. 1652 oraz z 2010r. Nr 57, poz. 356) uchwala się, co następuje:
§ 1. W wyborach do Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim ustala się następujące okręgi wyborcze:
1) Okręg Wyborczy Nr 1 - Miasto Stargard Szczeciński, obejmujący: ul. 11 Listopada, ul. 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty, ul. Aleję Gryfa, ul. Aleję Żołnierza, ul. Aleję Żołnierza Boczną, ul. Fryderyka Chopina, ul. Cieplną, Giżynek, ul. Hanzeatycką, ul. Jesienną, ul. Mieczysława Karłowicza, ul. Hugona Kołłątaja, ul. Szymona Konarskiego, ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego, ul. Kubańską, ul. Kupiecką, ul. Karola Kurpińskiego, ul. Lechicką, ul. Letnią, ul. Mazowiecką, ul. Mieszczańską, ul. Stanisława Moniuszki, ul. Nasienną, ul. Stanisława Niewiadomskiego, ul. Zygmunta Noskowskiego, ul. Józefa Nowakowskiego, ul. Feliksa Nowowiejskiego, osiedle Generała Józefa Hallera, osiedle Zachód, ul. Oświaty, ul. Ignacego Paderewskiego, park Stefana Batorego, plac Lubelski, plac Majdanek, plac Słoneczny, plac Zgody, ul. Pogodną, ul. Polską, ul. Księdza Jerzego Popiełuszki, ul. Przedwiośnie, ul. Przemysłową, ul. Kazimierza Przerwy - Tetmajera, Rondo 15 Południk, ul. Różaną, ul. Ludomira Różyckiego, ul. Skandynawską, ul. Składową, ul. Słoneczną, ul. Spokojną, ul. Stralsundzką, ul. Szczecińską, ul. Karola Szymanowskiego, ul. Usługową, ul. Wielkopolską, ul. Henryka Wieniawskiego, ul. Wiosenną, ul. Bornholmską.
2) Okręg Wyborczy Nr 2 - Miasto Stargard Szczeciński, obejmujący: ul. Adama Asnyka, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Generała Józefa Bema, ul. Macieja Boryny, ul. Brzozową, ul. Bułgarską, ul. Ceglaną, ul. Józefa Chełmońskiego, ul. Czeską, ul. Czwartaków, ul. Generała Henryka Dąbrowskiego, ul. Marii Dąbrowskiej, ul. Dworcową, ul. Gospodarską, ul. Jugosłowiańską, ul. Jana Kasprowicza, ul. Kaszubską, ul. Jana Kochanowskiego, ul. Marii Konopnickiej, ul. Wojciecha Kossaka, ul. Krakowską, ul. Zygmunta Krasińskiego, ul. Kwiatową, ul. Bolesława Limanowskiego, ul. Ignacego Łukasiewicza, ul. Łużycką, ul. Jacka Malczewskiego, ul. Jana Matejki, ul. Mazurską, ul. Adama Mickiewicza, ul. Miodową, ul. Modrzewiową, ul. Mokrzyca, ul. Nadbrzeżną, ul. Obrońców Westerplatte, ul. Ogrodową, ul. Stefana Okrzei, ul. Elizy Orzeszkowej, osiedle Mikołaja Kopernika, osiedle Tysiąclecia, ul. Owocową, ul. Partyzantów, ul. Pierwszej Brygady, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, plac Juliusza Słowackiego, plac Targowy, plac Wolności, ul. Podchorążych, ul. Podleśną, ul. Podmiejską, ul. Polną, ul. Pomorską, ul. Północną, ul. Bolesława Prusa, ul. Zenona Przesmyckiego, ul. Juliana Przybosia, ul. Racławicką, ul. Mikołaja Reja, ul. Władysława Reymonta, ul. Rumuńską, ul. Rzeźniczą, ul. Serbską, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Słowacką, skwer im. Ojca Świętego Jana Pawła II, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Sportową, ul. Majora Henryka Sucharskiego, ul. Szkolną, ul. Środkową, ul. Topolową, ul. Torfową, ul. Towarową, ul. Ludwika Waryńskiego, ul. Warzywną, ul. Węgierską, ul. Wileńską, ul. Wojska Polskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Zakole, ul. Zwycięzców, ul. Stefana Żeromskiego.
3) Okręg Wyborczy Nr 3 - Miasto Stargard Szczeciński, obejmujący: ul. 5 Marca, ul. 9 Maja, ul. Aleję Dębową, aleję Słowiczą, aleję Spacerową, ul. Generała Władysława Andersa, ul. Anny Jagiellonki, ul. Armii Krajowej, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. Księcia Barnima I, ul. Basztową, ul. Księcia Bogusława IV, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego, ul. Bohaterów Monte Cassino, ul. Bolesława Krzywoustego, ul. Bolesława Chrobrego, ul. Królowej Bony, ul. Władysława Broniewskiego, ul. Jana Brzechwy, ul. Bydgoską, ul. Św. Jana Chrzciciela, ul. Marii Skłodowskiej - Curie, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego, ul. Daleką, ul. Dąbrówki, ul. Stefana Drzewieckiego, ul. Michała Drzymały, ul. Eskadrową, ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa, ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, ul. Garncarską, ul. Gdańską, ul. Gdyńską, ul. Główną, ul. Witolda Gombrowicza, ul. Graniczną, ul. Grodzką, ul. Generała Stefana Grota - Roweckiego, ul. Grudziądzką, ul. Grunwaldzką, ul. Harcerską, ul. Majora Hubala, ul. Zbigniewa Herberta, ul. Jarosława Iwaszkiewicza, ul. Królowej Jadwigi, ul. Jagiellońską, ul. Jesionową, ul. Kasztelańską, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Jana Kilińskiego, ul. Klasztorną, ul. Generała Franciszka Kleeberga, ul. Klonową, ul. Kolejową, ul. Janusza Korczaka, ul. Kosmonautów, ul. Kramarską, ul. Leona Kruczkowskiego, ul. Krzywą, ul. Janusza Kusocińskiego, ul. Kuśnierzy, ul. Generała Tadeusza Kutrzeby, ul. Jana Lechonia, ul. Joachima Lelewela, ul. Bolesława Leśmiana, ul. Lotników, ul. Łabędzią, ul. Łąkową, ul. Władysława Łokietka, ul. Mariacką, ul. Mieszka I, ul. Młyńską, ul. Morską, ul. Na Grobli, ul. Zofii Nałkowskiej, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza, ul. Niepodległości, ul. Cypriana Kamila Norwida, ul. Nowowiejską, ul. Ochronną, ul. Okrężną, ul. Generała Leopolda Okulickiego, ul. Władysława Orkana, park 3 Maja, park Bolesława Chrobrego, park Jagielloński, park Piastowski, park Popiela, park Zamkowy, ul. Parkową, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego, ul. Piwną, plac Bohaterów II Wojny Światowej, plac Świętego Ducha, ul. Płatnerzy, ul. Pocztową, ul. Popiela, ul. Portową, ul. Powstańców Warszawy, ul. Prządki, ul. Robotniczą, ul. Stanisława Rogalskiego, ul. Rolniczą, Rynek Staromiejski, ul. Rzemieślniczą, ul. Sadową, ul. Saperów, ul. Generała Władysława Sikorskiego, ul. Skarbową, ul. Stanisława Skarżyńskiego, ul. Antoniego Słonimskiego, ul. Spichrzową, ul. Spółdzielczą, ul. Leopolda Staffa, ul. Stefana Starzyńskiego, ul. Stanisława Staszica, ul. Strażniczą, ul. Andrzeja Struga, ul. Wita Stwosza, ul. Sukienniczą, ul. Szarych Szeregów, ul. Szewską, ul. Szosa Maszewska, ul. Śląską, ul. Jana Śniadeckiego, ul. Światopełka, ul. Czesława Tańskiego, ul. Romualda Traugutta, ul. Juliana Tuwima, ul. Księdza Jana Twardowskiego, ul. Warowną, ul. Warszawską, ul. Wiejską, ul. Kazimierza Wierzyńskiego, ul. Wiśniową, ul. Stanisława Ignacego Witkiewicza, ul. Czesława Witoszyńskiego, ul. Włosienniczą, ul. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Złotników, ul. Źródlaną, ul. Żeglarską, ul. Żwirki i Wigury, ul. Lazurową, ul. Most Kamienny, ul. Obwodnicę Staromiejską, ul. Metalową.
4) Okręg Wyborczy Nr 4, obejmujący gminy: gm. Stargard Szczeciński, Kobylanka, Stara Dąbrowa.
5) Okręg Wyborczy Nr 5, obejmujący gminy: Dolice, Marianowo, Suchań.
6) Okręg Wyborczy Nr 6, obejmujący gminy: Chociwel, Dobrzany, Ińsko.
§ 2. 1. Dla poszczególnych okręgów wyborczych ustala się następującą liczbę mandatów:
1) dla Okręgu Wyborczego Nr 1 - 4 mandaty,
2) dla Okręgu Wyborczego Nr 2 - 4 mandaty,
3) dla Okręgu Wyborczego Nr 3 - 5 mandatów,
4) dla Okręgu Wyborczego Nr 4 - 4 mandaty,
5) dla Okręgu Wyborczego Nr 5 - 3 mandaty,
6) dla Okręgu Wyborczego Nr 6 - 3 mandaty.
2. Graficzne przedstawienie okręgu wyborczego Nr 1, okręgu wyborczego Nr 2, okręgu wyborczego Nr 3 określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Graficzne przedstawienie okręgu wyborczego Nr 4 , okręgu wyborczego Nr 5 i okręgu wyborczego Nr 6 określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XLIII/ 403/2006 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 lipca 2006 roku w sprawie ustalenia podziału na okręgi wyborcze Powiatu Stargardzkiego, numerów i granic okręgów oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych w wyborach do Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 97, poz. 1832).
§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
3. Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim, przy ul. Skarbowej 1 oraz podlega opublikowaniu w prasie lokalnej.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIX/623/10
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.pdf

mapka 1
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIX/623/10
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.
Zalacznik2.pdf

mapka 2
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

inFakt

inFakt to firma oferująca nowoczesne usługi księgowe i fakturowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama