reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/311/2010 Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 31 marca 2010r.

w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania oraz stawek czynszu za dzierżawę gruntów rolnych, stanowiących własność Gminy Ińsko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a), art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady wydzierżawiania gruntów rolnych, które stanowią własność Gminy Ińsko.

2. Upoważnia się Burmistrza Ińska do wydzierżawienia gruntów rolnych, stanowiących własność Gminy Ińsko, na czas oznaczony powyżej 3 lat, nie dłużej jednak niż do 10 lat.

3. Ograniczenie upoważnienia do zawarcia umowy na czas oznaczony do 10 lat, o którym mowa w ust. 2, nie obejmuje przypadków, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

§ 2. 1. Wydzierżawianie gruntów odbywa się w drodze przetargowej lub bezprzetargowej.

2. O trybie przetargu decyduje Burmistrz Ińska.

§ 3. 1. Wyraża się zgodę Burmistrzowi Ińska na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy gruntów rolnych, w ramach upoważnienia, o którym mowa w § 1 ust. 2.

2. Jeżeli o ten sam przedmiot dzierżawy ubiega się kilku chętnych, wybór dzierżawcy następuje w formie przetargu.

§ 4. Ustala się minimalne roczne stawki czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntów rolnych, stanowiących własność Gminy Ińsko:

a) Powierzchnia do 10 arów - 0,05 zł za 1 m2,

b) Powierzchnia powyżej 10 arów do 50 arów - 0,03 zł za 1 m2,

c) Powierzchnia powyżej 50 arów do 1 ha - 0,02 zł za 1 m2,

d) Powierzchnia powyżej 1 ha - 100 zł za 1 ha.

§ 5. Do stawek czynszu doliczony zostanie obowiązujący podatek od nieruchomości zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Ińsku, a także podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6. Stawki czynszu mogą podlegać corocznej rewaloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa GUS.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ińsku


Bogdan Terebecki

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka), agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama