REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 82 poz. 1549

Uchwała nr XXXIV/462/2010 Rady Gminy Darłowo

z dnia 7 lipca 2010r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Darłowo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.: Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.: Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230) Rada Gminy Darłowo uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Darłowo stanowiącym załącznik do uchwały Nr V/65/2003 Rady Gminy Darłowo z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Darłowo (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 50, poz. 845 z 2008 r. Nr 35 poz. 701 i z 2009 r. Nr 52 poz. 1337) dodaje się załącznik nr 4 w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Darłowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/462/2010
Rady Gminy Darłowo
z dnia 7 lipca 2010 r.

Załącznik nr 4. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Darłowo

1. Zakład budżetowy:

1) Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Dąbkach

2. Jednostki budżetowe:

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie

2) Zespół Szkół Nr 1 w Dobiesławiu

3) Zespół Szkół Nr 2 w Starym Jarosławiu

4) Zespół Szkół Nr 3 w Dąbkach

5) Zespół Szkół Nr 4 w Kopnicy

6) Szkoła Podstawowa w Słowinie

3. Instytucje kultury:

1) Biblioteka Publiczna w Domasławicach

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA