| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LV/310/2010 Rady Gminy Sławno

z dnia 10 sierpnia 2010r.

w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Sławno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142.), w związku z art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Działki oznaczone w ewidencji gruntów numerami: - 504/5, 504/6 w obrębie 003 (położone przy ul. Bolesława Prusa na terenie miasta Sławno); - 516/1, 516/2, 516/3, 516/4 w obrębie 002 (położoną przy Alei Wojska Polskiego na terenie miasta Sławno), stanowiące części dróg gminnych pozbawia się kategorii drogi gminnej oraz wyłącza się je z tych dróg.

2. Położenie działek - części dróg wyłączonych z użytkowania jako dróg publicznych zawierają załączniki graficzne nr 1 oraz nr 2 do niniejszej uchwały, na których części wyłączone zaznaczone są kolorem żółtym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą od 1 stycznia 2011 roku.


Uzasadnienie

Dz. nr 504/5, 504/6 w obrębie 003 oraz dz. nr 516/1, 516/2, 516/3, 516/4 w obrębie 002 w mieście Sławno zostały wydzielone w związku z planowaną ich sprzedażą, która będzie możliwa po pozbawieniu ich kategorii drogi gminnej i wyłączeniu z użytkowania w charakterze drogi publicznej. O opracowanie przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji projektu i podjęcie ww. uchwały przez Radę Miasta wnioskował Wydział Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/310/2010
Rady Gminy Sławno
z dnia 10 sierpnia 2010 r.

Załącznik graficzny nr 1

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/310/2010
Rady Gminy Sławno
z dnia 10 sierpnia 2010 r.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kratki.pl Marek Bal

Ekspert w dziedzinie wkładów kominkowych powietrznych, z płaszczem wodnym, pieców wolnostojących, biokominków, kratek kominkowych, obudów oraz elementów potrzebnych do montażu kominków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »