| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIV/325/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 24 sierpnia 2010r.

w sprawie podziału Gminy i Miasta Mirosławiec na okręgi wyborcze


Na podstawie art 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 92 w związku z art. 89 i 90 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (j. t. Dz.U. z 2003 r. Nr 159 poz.1547 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 75/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do sejmiku województwa, rad powiatów i rad gmin województwa zachodniopomorskiego, ( Dz. Urz. Woj. Zacho. Nr 20, poz. 389) na wniosek Burmistrza, Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec tworzy się 5 stałych okręgów wyborczych, w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej, których numery, granice oraz liczbę wybieranych radnych w każdym okręgu określono w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 3. Traci moc uchwała nr XLVII/250/2006 Rady Miejskiej Mirosławiec z dnia 26 czerwca 2006 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 86 poz. 1560).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta oraz na tablicach ogłoszeń jednostek pomocniczych.
Załącznik do uchwały Nr LIV/325/10
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 24 sierpnia 2010 r.
Nr okręgu Granice okręgu Liczba radnych wybieranych w okręgu
1 Granica okręgu dla południowej części miasta Mirosławca przebiega wzdłuż ulicy Wolności ( bez posadowionych przy przy niej budynków), do ul. Kościuszki (wraz z nią włącznie) 4
2 Granica okręgu dla północnej części miasta Mirosławca przebiega wzdłuż ulicy Wolności (włącznie) do skrzyżowania z ulicą Kościuszki 4
3 Miejscowości: Łowicz Wałecki, Kierpnik, Nieradź, Orle oraz kolonie : Chojnice, Gniewosz, Kalinówka, Polne, Zacisze 1
4 Miejscowość Mirosławiec Górny 2
5 Miejscowości: Bronikowo, Hanki, Hanki Kolonia, Jadwiżyn, Próchnowo, Sadowo, Setnica 2
6 Miejscowości: Drzewoszewo, Jabłonowo, Jabłonkowo, Piecnik, Pilów, Toporzyk 2
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 92 ust.1 Ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa (Dz.U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547 z późn. zm) zmiany granic okręgów wyborczych mogą być dokonywane m.in., jeżeli konieczność taka wynika ze zmiany liczby mieszkańców danej gminy. Liczba mieszkańców Gminy Mirosławiec w ostatnich 4 latach uległa zmniejszeniu o 411 osób. tj. w 2006 r. wynosiła 6.200 osób , na dzień 31.12.2009 r. 5.789 osób. W Mirosławcu Górnym liczba mieszkańców w okręgu zmniejszyła się z 1318 osób w 2006 r. do 902 osób na dzień 31.12.2009 r. ( o 416 osób) W związku ze zmianą liczby mieszkańców w okręgu nr 4 (Mirosławiec Górny), ulega zmniejszeniu liczba radnych wybieranych w okręgu nr 4 z 3 radnych do 2 radnych, natomiast ulega zwiększeniu liczba radnych wybieranych w okręgu nr 2 z 3 radnych na 4 radnych. Zgodnie z art. 92 ust.2 cytowanej wyżej ustawy podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala, na wniosek burmistrza rada gminy według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do danej rady. Norma przedstawicielska dla Gminy i Miasta Mirosławiec na dzień 31.12.2009 r. r. wynosi 385. Sposób obliczenia mandatów przedstawia się następująco:
Ludność Miasta i Gminy Mirosławiec - 5 789
wg. stanu na dzień 31. 12. 2009 r.
Liczba wybieranych radnych - 15
Norma przedstawicielska = Ludność/liczbę mandatów - 385
Nr okręgu Granice okręgu Ilość mieszkańców w okręgu Ilość mieszkańców / norma przedstawicielska Liczba madatów Liczba radnych wybieranych w okręgu
1 Granica okręgu dla południowej części miasta Mirosławca przebiega wzdłuż ulicy Wolności ( bez posadowionych przy przy niej budynków), do ul. Kościuszki (wraz z nią włącznie)
Miasto Mirosławiec ulice: Akacjowa, 40-lecia PRL, 10-go Lutego Jaśminowa, Jeziorna, Kołłątaja, Kościelna, Kościuszki, Krótka, Kwiatowa, Lipowa, Mickiewicza, Młyńska, Nowa, Ogrodowa, Polna, Plac Wolności, Poznańska, Radosna, Słowackiego, Sprzymierzonych, Staszica, Szkolna, Wałecka, Wąska, Wileńska, Zamkowa.
1662 1662 : 385 4,31 4
2 Granica okręgu dla północnej części Miasta Mirosławca przebiega wzdłuż ulicy Wolności (włącznie) do skrzyżowania z ulicą Kościuszki
Miasto Mirosławiec ulice: Dworcowa, Jaskółcza, Jastrzębia, Księżycowa, Krucza, Leśna, Orla, Parkowa, Słoneczna, Skowronkowa, Spokojna, Tęczowa, Wolności, Żurawia.
1446 1446 : 385 3,575 4
3 Łowicz Wałecki, Kierpnik, Nieradź, Orle i kolonie: Chojnice, Gniewosz, Kalinówka, Polne, Zacisze. 355 355 : 385 0,92 1
4 Mirosławiec Górny. 902 902 : 385 2,34 2
5 Miejscowości ;Bronikowo, Hanki, Hanki Kolonia, Jadwiżyn, Próchnowo, Sadowo, Setnica. 795 795 : 385 2,06 2
6 Miejscowości: Drzewoszewo, Jabłonowo, Jabłonkowo, Piecnik, Pilów, Toporzyk. 629 629 : 385 1,63 2
RAZEM 5 789 x x 15

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »