reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/339/10 Rady Gminy Kołobrzeg

z dnia 27 września 2010r.

w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc przyznawaną w ramach realizacji programu wieloletniego " Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz.2259; z 2008 r. Nr 225, poz. 1487; z 2009 r. Nr 219, poz. 1706) Rada Gminy w Kołobrzegu uchwala, co następuje:

§ 1. Dla świadczeniobiorców korzystających z pomocy w ramach realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", których dochód przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w art.5 ust.1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz.2259 z późn. zm.), ustala się następujące warunki odpłatności za pomoc w formie posiłku:

Wysokość przekroczenia kryterium dochodowego w złotych

Wysokość wydatków polegających zwrotowi przez świadczeniobiorcę -% kosztu świadczenia

Osoba samotnie gospodarująca

Osoba w rodzinie

do 300,00

5

5

300,01-600,00

10

15

600,01- 800,00

20

25

800,01- 1000,00

40

45

1000,01- 1200,00

60

70

Powyżej 1200,00

100

100

§ 2. 1. Koszt świadczenia, o którym mowa w § 1 uchwały, ustala się na podstawie rzeczywistych kosztów ponoszonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu na zakup tego świadczenia.

2. W decyzji o przyznaniu świadczenia określa się koszt tego świadczenia, w jakiej części koszt ten podlega zwrotowi oraz termin i sposób jego zwrotu.

§ 3. Uchyla się § 2 uchwały Nr XX/127/2004 Rady Gminy w Kołobrzegu z dnia 30.11.2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5. Uchwała wychodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kołobrzeg


mgr Krzyszof Szopik

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EIB SA

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama