reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/682/10 Rady Miasta Kołobrzeg

z dnia 29 września 2010r.

w sprawie nadania Regionalnemu Centrum Kultury w Kołobrzegu imienia Zbigniewa Herberta

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h), art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 18 ust. 1 i art. 19 ust. 2 i ust.4 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 213, poz. 2081, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598; z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111; z 2006 r. Nr 227, poz. 1658; z 2009 r. Nr 62, poz. 504) uchwala się, co następuje:

§ 1. Realizując zapisy § 2 Uchwały Nr XIX/266/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 marca 2008 r., nadaje się instytucji kultury Gminy Miasto Kołobrzeg, powołanej uchwałą Nr XXVI/376/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 listopada 2008 r. - Regionalnemu Centrum Kultury w Kołobrzegu imię Zbigniewa Herberta

§ 2. W Statucie Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVI/376/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury i utworzenia instytucji kultury "Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu", wprowadza się następujące zmiany:

1. Tytuł Statutu otrzymuje brzmienie: "STATUT REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY W KOŁOBRZEGU IMIENIA ZBIGNIEWA HERBERTA";

2. § 1 Statutu otrzymuje brzmienie: "§ 1. Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu imienia Zbigniewa Herberta, zwane dalej RCK, jest instytucją kultury utworzoną na mocy uchwały Nr XXVI/376/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 listopada 2008 r."

3. W § 4 Statutu ustęp 3 otrzymuje brzmienie: "3. RCK używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą i adresem siedziby według poniższego wzoru: Regionalne Centrum Kultury im. Z. Herberta ul. Solna 1 78 - 100 Kołobrzeg Tel./fax 94/ 35 249 49 NIP 671-177-21-77 Regon 320605280 "

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady

Urszula Dżega - Matuszczak

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama