reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 251/XLVI/10 Rady Gminy Siemyśl

z dnia 21 października 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1)) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620), Rada Gminy Siemyśl uchwala, co następuje:

§ 1. Okresla się następujące stawki podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez wzgledu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,74 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,15 zł od 1 ha powierzchni,

c) pod wodami stojącymi i płynącymi oznaczonymi w ewidencji gruntów i budynków symbolami: "Ws" i "Wp" - 0,10 zł od 1 m2 powierzchni,

d) oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolami: "Ba", "Bi', "Bp", "Bz", "dr", "Tk", "Ti", "Tr" - 0,12 zł od 1 m2 powierzchni,

e) oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem "K" - 0,17 zł od 1 m2 powierzchni,

f) pozostałych, w tym zajetych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,34 zł od 1 m2 powierzchni:

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym:

- stanowiących własność i użytkowanych przez podatników i ich małżonków, których jedynym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta uzyskana z tytułu pracy w gospodarstwie rolnym - 1,91 zł od 1 m2 powierzchni,

- stanowiących własność i użytkowanych przez podatników i ich małżonków, których jedynym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta uzyskana z innego tytułu niż praca w gospodarstwie rolnym - 3,19 zł od 1 m2 powierzchni,

- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,54 zł od 1 m2 powierzchni:

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl.

§ 3. Tracą moc:

1) uchwała Nr 71/XVI/92 Rady Gminy Siemyśl z dnia 31 marca 1992 r. w sprawie ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 27, poz. 543);

2) uchwała Nr 136/XXV/08 Rady Gminy Siemyśl z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 95, poz. 2058);

3) uchwała Nr 178/XXXV/09 Rady Gminy Siemyśl z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego z 2009 r. Nr 85, poz. 2236)

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskego.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r., poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kadromierz

Nowoczesne rozwiązanie do organizacji i kontroli czasu pracy personelu dla małych i średnich firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama