reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr Nr LX/363/10 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim

z dnia 27 października 2010r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Kalisz Pomorski:
1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 336,00 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 567,00 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 683,00 zł
2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
a) z dwiema osiami jezdnymi o masie całkowitej:
- nie mniej niż 12 ton - mniej niż 13 ton - 683,00 zł
- nie mniej niż 13 ton - mniej niż 14 ton - 735,00 zł
- nie mniej niż 14 ton - mniej niż 15 ton - 840,00 zł
- nie mniej niż 15 ton i powyżej - 945,00 zł
b) z trzema osiami jezdnymi o masie całkowitej:
- nie mniej niż 12 ton - mniej niż 17 ton - 840,00 zł
- nie mniej niż 17 ton - mniej niż 19 ton - 945,00 zł
- nie mniej niż 19 ton - mniej niż 21 ton - 1.050,00 zł
- nie mniej niż 21 ton - mniej niż 23 ton - 1.155,00 zł
- nie mniej niż 23 ton - mniej niż 25 ton - 1.260,00 zł
- nie mniej niż 25 ton i powyżej - 1.365,00 zł
c) z czterema i więcej osiami jezdnymi o masie całkowitej:
- nie mniej niż 12 ton - mniej niż 25 ton - 1.260,00 zł
- nie mniej niż 25 ton - mniej niż 27 ton - 1.365,00 zł
- nie mniej niż 27 ton - mniej niż 29 ton - 1.470,00 zł
- nie mniej niż 29 ton - mniej niż 31 ton - 1.785,00 zł
- nie mniej niż 31 ton i powyżej - 1.785,00 zł
3) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
a) z dwiema osiami jezdnymi o masie całkowitej:
- nie mniej niż 12 ton - mniej niż 13 ton - 683,00 zł
- nie mniej niż 13 ton - mniej niż 14 ton - 735,00 zł
- nie mniej niż 14 ton - mniej niż 15 ton - 840,00 zł
- nie mniej niż 15 ton i powyżej - 1.365,00 zł
b) z trzema osiami jezdnymi o masie całkowitej:
- nie mniej niż 12 ton - mniej niż 17 ton - 840,00 zł
- nie mniej niż 17 ton - mniej niż 19 ton - 945,00 zł
- nie mniej niż 19 ton - mniej niż 21 ton - 1.050,00 zł
- nie mniej niż 21 ton - mniej niż 23 ton - 1.155,00 zł
- nie mniej niż 23 ton - mniej niż 25 ton - 1.680,00 zł
- nie mniej niż 25 ton i powyżej - 1.680,00 zł
c) z czterema i więcej osiami jezdnymi o masie całkowitej:
- nie mniej niż 12 ton - mniej niż 25 ton - 1.260,00 zł
- nie mniej niż 25 ton - mniej niż 27 ton - 1.365,00 zł
- nie mniej niż 27 ton - mniej niż 29 ton - 1.764,00 zł
- nie mniej niż 29 ton - mniej niż 31 ton - 2.604,00 zł
- nie mniej niż 31 ton i powyżej - 2.604,00 zł
4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 683,00 zł;
5) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, z osiami jezdnymi z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
a) z dwiema osiami jezdnymi o masie całkowitej:
- nie mniej niż 12 ton - mniej niż 18 ton - 945,00 zł
- nie mniej niż 18 ton - mniej niż 25 ton - 1.260,00 zł
- nie mniej niż 25 ton - mniej niż 31 ton - 1.470,00 zł
- niemniej niż 31 ton i powyżej - 1.575,00 zł
b) z niemniej niż trzema osiami jezdnymi:
- o masie całkowitej nie mniej niż 12 ton - mniej niż 40 ton - 1.365,00 zł
- o masie całkowitej niemniej niż 40 ton i powyżej - 1.890,00 zł
6) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
a) z dwiema osiami jezdnymi o masie całkowitej:
- nie mniej niż 12 ton - mniej niż 18 ton - 945,00 zł;
- nie mniej niż 18 ton - mniej niż 25 ton - 1.260,00 zł
- nie mniej niż 25 ton - mniej niż 31 ton - 1.470,00 zł
- nie mniej niż 31 ton i powyżej - 2.058,00 zł
b) z trzema osiami jezdnymi o masie całkowitej:
- nie mniej niż 12 ton - mniej niż 40 ton - 1.890,00 zł
- nie mniej niż 40 ton i powyżej - 2.709,00 zł
7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 840,00 zł
8) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
a) z jedną osią jezdną o masie całkowitej:
- nie mniej niż 12 - mniej niż 18 ton - 420,00 zł;
- nie mniej niż 18 - mniej niż 25 ton - 630,00 zł
- nie mniej niż 25 ton i powyżej - 735,00 zł
b) z dwiema osiami jezdnymi o masie całkowitej:
- nie mniej niż 12 - mniej niż 28 ton - 630,00 zł
- nie mniej niż 28 - mniej niż 33 ton - 840,00 zł
- nie mniej niż 33 - mniej niż 38 ton - 1.050,00 zł
- nie mniej niż 38 ton i powyżej - 1.365,00 zł
c) z trzema osiami jezdnymi o masie całkowitej:
- nie mniej niż 12 ton - mniej niż 38 ton - 1.050,00 zł
- nie mniej niż 38 ton i powyżej - 1.365,00 zł
9) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
a) z jedną osią jezdną o masie całkowitej:
- nie mniej niż 12 ton - mniej niż 18 ton - 420,00 zł
- nie mniej niż 18 ton - mniej niż 25 ton - 630,00 zł
- nie mniej niż 25 ton i powyżej - 735,00 zł
b) z dwiema osiami jezdnymi o masie całkowitej:
- nie mniej niż 12 ton - mniej niż 28 ton - 630,00 zł
- nie mniej niż 28 ton - mniej niż 33 ton - 945,00 zł
- nie mniej niż 33 ton - mniej niż 38 ton - 1.418,00 zł
- nie mniej niż 38 ton i powyżej - 1.890,00 zł
c) z trzema osiami jezdnymi o masie całkowitej:
- nie mniej niż 12 ton - mniej niż 38 ton - 1.050,00 zł
- nie mniej niż 38 ton i powyżej - 1.890,00 zł
10) od autobusów o ilości miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.106,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.770,00 zł.
§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XLIII/262/09 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 91, poz. 2559).
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Halina Ginalska
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Przybysz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama