reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/318/2010 Rady Miejskiej w Lipianach

z dnia 4 listopada 2010r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz..558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203: z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620) uchwala się co następuje:
§ 1. Wysokość stawek podatku od środków transportowych:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 580,00 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 860,00 zł
c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 1.210,00 zł
2. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach Stawka podatku w złotych
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie
12 13 1.060,00 zł 1.160,00 zł
13 14 1.110,00 zł 1.210,00 zł
14 15 1.160,00 zł 1.260,00 zł
15 1.210,00 zł 1.310,00 zł
Trzy osie
12 -17 1.260,00 zł 1.360,00 zł
17 -19 1.310,00 zł 1.410,00 zł
19 -21 1.360,00 zł 1.460,00 zł
21 -23 1.410,00 zł 1.640,00 zł
23 -25 1.640,00 zł 1.760,00 zł
25 1.640,00 zł 1.760,00 zł
Cztery osie i więcej
12 25 1.410,00 zł 1.510,00 zł
25 27 1.460,00 zł 1.610,00 zł
27 29 1.490,00 zł 1.718,00 zł
29 1.718,00 zł 2.499,00 zł
3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 910,00 zł
4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu równej lub wyższej niż 12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) Stawka podatku w złotych
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie
12 18 1.260,00 zł 1.360,00 zł
18 25 1.310,00 zł 1.410,00 zł
25 31 1.410,00 zł 1.510,00 zł
31 1.510,00 zł 1.980,00 zł
Trzy osie
12 36 1.510,00 zł 1.786,00 zł
36 40 1.786,00 zł 1.786,00 zł
40 1.786,00 zł 2.595,00 zł
5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym silnikowym posiadającym dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 340,00 zł
6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: przyczepa/naczepa + pojazd silnikowy (w tonach) Stawka podatku w złotych
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Jedna oś
12 18 310,00 zł 350,00 zł
18 25 360,00 zł 400,00 zł
25 410,00 zł 610,00 zł
Dwie osie
12 28 360,00 zł 410,00 zł
28 33 670,00 zł 910,00 zł
33 38 910,00 zł 1.390,00 zł
38 1.240,00 zł 1.740,00 zł
Trzy osie i więcej
12 38 740,00 zł 1.006,00 zł
38 1.006,00 zł 1.340,00 zł
7. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 1.414,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.464,00 zł
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipian.
§ 3. Z dniem 31 grudnia 2010 r. traci moc uchwała Nr XXX/254/2009 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń oraz w lokalnych mediach.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Marek Przybylski
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama