reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LX/600/10 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 7 października 2010r.

w sprawie opłaty miejscowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) i art. 19 pkt. 1 lit. b), pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613)

§ 1. Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Międzyzdrojach:

1) określa wysokość stawki opłaty miejscowej,

2) określa zasady ustalania poboru oraz terminy płatności opłaty miejscowej,

3) zarządza pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa, określa inkasentów, terminy płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż jedną dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych na terenie miejscowości: Międzyzdroje, Lubin, Wicko i Wapnica.

§ 3. Opłata miejscowa wynosi 1,90 zł za każdy dzień pobytu.

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.

2. Na inkasentów opłaty miejscowej zobowiązanych do jej poboru wyznacza się osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, pensjonaty, kwatery, wynajmujące domy letniskowe, prowadzące pola kempingowe i namiotowe, właścicieli, dzierżawców i najemców domów gościnnych i kwater prywatnych.

3. Opłata miejscowa pobrana przez inkasentów płatna jest do dnia 10 każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym została pobrana w kasie Urzędu Miejskiego lub na rachunek bankowy.

§ 5. 1. Inkasentom opłaty miejscowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20 % zainkasowanych i prawidłowo odprowadzonych opłat, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3.

2. Wynagrodzenie z tytułu prawidłowo pobranej i terminowo odprowadzonej opłaty miejscowej wypłacane jest inkasentom do końca miesiąca, w którym opłata została odprowadzona.

§ 6. 1. Inkasenci będący osobami fizycznymi mają obowiązek ewidencjonowania pobranych opłat na kwitariuszu przychodowym pobranym w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Inkasenci będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej będący podatnikami podatku od towarów i usług, mają obowiązek ewidencjonowania wpłat na drukach stosowanych do przyjmowania wpłat gotówkowych, o ile nie dokonują poboru opłaty w oparciu o kwitariusze wydane na podstawie umowy zawartej z Burmistrzem Międzyzdrojów, zgodnie z treścią ust. 4. W takim wypadku wypłata wynagrodzenia następuje po przedłożeniu faktury VAT.

3. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 jest prawidłowe rozliczenie inkasa na podstawie pobranego kwitariusza lub druków stosowanych do wpłat gotówkowych w jednostkach własnych.

4. Warunkiem wydania kwitariusza jest zawarcie przez inkasenta umowy z Burmistrzem Międzyzdrojów określającej zasady wydawania oraz terminy zwrotu kwitariusza.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyzdrojów.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XVI/141/07 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 30 października 2007 roku w sprawie opłaty miejscowej.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EurActiv.pl

Portal informacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama