reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXI/623/10 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 28 października 2010r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i pkt 3 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r.95 , poz. 613) uchwala się, co następuje :

§ 1. Uchwała określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty targowej.

Rozdział 1.
Ustalanie opłaty targowej

§ 2. Wysokość opłaty ustala się na podstawie stawek określonych w niniejszej ustawie.

§ 3. 1. Stawki opłaty targowej ustala się oddzielnie dla sezonu letniego i pozostałych miesięcy.

2. Sezon letni obejmuje okres od 01 lipca do 31 sierpnia.

3. Stawki opłaty targowej ustala się w zależności od strefy:

a) strefa I - obejmuje: plażę miejską (z uwzględnieniem odrębnych przepisów i uregulowań) i ulice: Bohaterów Warszawy, Promenadę Gwiazd, Campingową, Turystyczną, Ludową, Pomorską, Kościuszki, Traugutta, ulice bez nazwy stanowiąca działkę nr.229 położoną przy DW Posejdon, Parkową, Morską, Zdrojową, Kopernika, Rybacką, Mickiewicza, Plażową, Poprzeczną, Spokojną, Cichą, Wczasową, Wesołą.

b) strefa II - pozostała część miasta.

§ 4. Teren zajęty do sprzedaży przez jedną osobę lub jednostkę organizacyjną nie może przekroczyć 50 m2.

§ 5. Zwalnia się od opłaty targowej sprzedaż :

a) podczas imprez okolicznościowych i rocznicowych pod patronatem Gminy Międzyzdroje.

b) podczas kiermaszów organizowanych pod patronatem Gminy Międzyzdroje w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

c) W punktach wyłonionych w drodze przetargu gminnego .

Rozdział 2.
Zasady poboru oraz terminy płatności

§ 6. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

§ 7. Inkasentami są:

a) Pani Eleni Zacharopulu,

b) Zakład Ochrony Środowiska

§ 8. Wynagrodzenie za inkaso wynosi:

a) w sezonie letnim - 25 % pobranych opłat

b) w pozostałych miesiącach - 50 % pobranych opłat.

§ 9. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją najpóźniej w dniu następnym po dokonaniu poboru do kasy Urzędu miejskiego w Międzyzdrojach

§ 10. Wynagrodzenie o którym mowa w § 8 płatne jest na ręce inkasenta w kasie Urzędu Miasta w terminie do dnia 10 każdego miesiąca za kwoty opłaty targowej odprowadzane do kasy Urzędu Miasta w miesiącu poprzednim.

§ 11. Opłatę pobiera się z chwilą rozpoczęcia sprzedaży .

1) Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest druk ścisłego zarachowania z kwitariusza przychodowego , ostemplowanego pieczęcią urzędową .

2) Inkasent dokonując poboru opłaty targowej wydaje pokwitowanie na każdą pobraną kwotę .

Rozdział 3.
Wysokość stawek

§ 12. Stawki dzienne opłaty targowej za sprzedaż w strefie I:

Stawka stała

Stawka w okresie letnim

1/ przy sprzedaży ze stoiska, za każdy m2 zajętej powierzchni

8,00 zł

400,00 zł

2/ przy sprzedaży ze stoiska z pokryciem za każdy m2 zajętej powierzchni

10,00 zł

400,00 zł

3/ przy sprzedaży z punktu ruchomego, wózka, stojaka, rolbaru, małej gastronomii - sprzedaż kukurydzy, napojów chłodzących, popcorn, okularów itp. (za 1 m2 powierzchni)

10,00 zł

400,00 zł

4/ przy sprzedaży wyrobów artystycznych wykonywanych na miejscu przez twórców tj. portrety, obrazy, rzeźba.(za 1 m2 powierzchni)

20,00 zł

50,00 zł

5/ przy sprzedaży obnośnej

10,00 zł

20,00 zł

6/ przy sprzedaży z samochodu lub przyczepy-od jednego pojazdu samochodowego lub przyczepy o ładowności:

a) do 1 t

25,00 zł

400,00 zł

b) powyżej 1 t

35,00 zł

400,00 zł

§ 13. Stawki dzienne opłaty targowej za sprzedaż w strefie II:

Stawka stała

Stawka w okresie letnim

1/ przy sprzedaży ze stoiska, za każdy m2 zajętej powierzchni

1,50 zł

2,50 zł

2/ przy sprzedaży ze stoiska z pokryciem za każdy m2 zajętej powierzchni

3,50 zł

6,00 zł

3/ przy sprzedaży z punktu ruchomego, wózka, stojaka, rolbaru, małej gastronomii - sprzedaż kukurydzy, napojów chłodzących, popcorn, okularów itp. (za 1 m2 powierzchni)

6,00 zł

12,00 zł

4/ przy sprzedaży wyrobów artystycznych wykonywanych na miejscu przez twórców tj. portrety, obrazy, rzeźba.(za 1 m2 powierzchni)

6,00 zł

12,00 zł

5/ przy sprzedaży obnośnej

10,00 zł

20,00 zł

6/ przy sprzedaży z samochodu lub przyczepy-od jednego pojazdu samochodowego lub przyczepy o ładowności:

a) do 1 t

12,00 zł

25,00 zł

b) powyżej 1 t

15,00 zł

30,00 zł

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyzdrojów.

§ 15. Tracą moc uchwały : Uchwała Nr XLI 423/06 z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie opłaty targowej i Uchwała Nr LII/423/06 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie opłaty targowej.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama