reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIV/453/10 Rady Miejskiej w Polanowie

z dnia 27 października 2010r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 , poz. 1591 zmiany: Dz. U. z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006r. Nr 17,poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010r. Nr 157, poz. 1241, Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 zmiany: Dz. U. z 2010r. Nr 96, poz. 620) Rada Miejska w Polanowie u c h w a l a co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych :

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony , do 5,5 tony włącznie - 748 zł.

b) powyżej 5,5 tony , do 9 ton włącznie - 1.248 zł.

c) powyżej 9 ton , do poniżej 12 ton - 1.496 zł.

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w tabeli:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumaty- cznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

1.496

1.538

13

14

1.538

1.610

14

15

1.610

1.670

15

1.670

1.670

Trzy osie

12

17

1.670

1.742

17

19

1.742

1.836

19

21

1.836

1.939

21

23

1.938

2.030

23

25

2.030

2.110

25

2.030

2.110

Cztery osie i więcej

12

25

2.110

2.256

25

27

2.256

2.246

27

29

2.462

2.584

29

31

2.584

2.852

31

2.584

2.852

3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

a) od 3,5 tony do poniżej 12 ton - 1.746 zł.

4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, zawieszenia według stawek określonych w tabeli :

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy+naczepa, ciągnik balastowy+przyczepa

Stawka podatku

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumaty- cznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1.800

1.880

18

25

1.880

1.970

25

31

1.970

2.080

31

2.080

2.200

Trzy osie

12

40

2.080

2.200

40

2.710

2.850

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1.496 zł.

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w tabeli :

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa+pojazd silnikowy

Stawka podatku

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumaty- cznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

1.480

1.560

18

25

1.560

1.630

25

1.560

1.630

Dwie osie

12

28

1.480

1.570

28

33

1.570

1.640

33

38

1.640

1.720

38

1.720

2.150

Trzy osie

12

38

1.570

1.640

38

1.640

1.720

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia :

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.746 zł.

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2.208 zł.

§ 2. Zwalnia się od podatku środki transportowe będące w posiadaniu ochotniczych straży pożarnych oraz gminnych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Polanowie.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama