reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LV/461/10 Rady Miejskiej w Polanowie

z dnia 9 listopada 2010r.

w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Polanów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt. 4, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 czerwca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230) w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 69,poz.624, Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz.2703 i Nr 281, poz. 2781, Dz. U. z 2005 r. Nr 17,poz.141, Nr 94, poz.788, Nr 122,poz.1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz.1400 i Nr 249, poz.2104, Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz.1532 i Nr 227, poz.1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz.818, Nr 180, poz.1280 i Nr 181, poz.1292, Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz.416 i Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz.33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705, Dz. U. z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 148, poz. 991 - uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedszkole Gminne w Polanowie świadczy następujące usługi:

1) usługę oświatowo - wychowawczą, bezpłatną - polegającą na realizacji co najmniej 5 godzinnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, na zasadach określonych w statucie przedszkola

2) usługę opiekuńczo - bytową, odpłatną - polegającą na sprawowaniu przez przedszkole nadzoru nad dzieckiem zleconego przez rodziców, stanowiącą świadczenie wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego i realizowaną poza czasem przeznaczonym na jej realizację

3) usługę wyżywienia, odpłatną w części odpowiadającej kosztom zakupu produktów żywnościowych wykorzystywanych do przygotowania posiłków.

§ 2. Na usługę określoną w §1 pkt. 2 składa się:

1) nadzór nauczyciela nad dzieckiem podczas samodzielnie, indywidualnie wybieranymi przez dziecko zabawami, bez uczestnictwa nauczyciela w tych zabawach

2) pomoc dziecku w czasie spożywania posiłków

3) przygotowywanie miejsca do wypoczynku i snu dziecka

4) nadzór nauczyciela nad wypoczywającym dzieckiem

5) nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych zabaw na świeżym powietrzu, na terenie przedszkolnego placu zabaw, bez uczestnictwa nauczyciela w tych zabawach

6) zabawa z dzieckiem polegająca na zachęcaniu do czytelnictwa i rozwijaniu różnych uzdolnień: plastyczne, muzyczne, teatralne, przyrodniczo-ekologiczne, językowe

7) zajęcia badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem np. z zakresu ekologii, informatyki

8) uczestniczenie przedszkolaków w konkursach organizowanych przez lokalne instytucje, np. biblioteka oraz instytucje spoza gminy

9) przygotowywanie dzieci do występów artystycznych w środowisku lokalnym.

§ 3. 1. Ustala się opłatę za jedną godzinę świadczeń, o których mowa w § 1 pkt. 2 w wysokości 0,10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów. Opłatę pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia

2. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie stawki godzinowej określonej w ust. 1 oraz liczby godzin, w czasie których dziecko korzysta ze świadczeń określonych w § 1 pkt. 2.

3. Opłata o której mowa w ust.2 pobierana jest w kwocie zaokrąglonej w górę do pełnych złotych.

§ 4. Za drugie i następne dziecko w opłacie, o której mowa w § 3.1 stosuje się 50 % obniżkę.

§ 5. Zasady korzystania ze stołówki i wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z burmistrzem, na podstawie sporządzonej kalkulacji kosztów uwzględniającej normy żywieniowe.

§ 6. Za terminową realizację należności z tytułu korzystania z usług przedszkola odpowiada dyrektor przedszkola.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polanowa.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr LIII/449/10 Rady Miejskiej z dnia 28 września 2010 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Polanów.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2011 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama