reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/140/S/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 20 października 2010r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLIV/517/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 września 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania i udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych


Na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, po zbadaniu uchwały Nr XLIV/517/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 września 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania i udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych postanawia, co następuje:
§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Nr XLIV/517/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 września 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania i udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, działając na podstawie art. 18 pkt 20 i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, w zw. z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.), w dniu 14 września 2010 r. podjął uchwałę Nr XLIV/517/10 w sprawie zasad i trybu umarzania i udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Uchwała została przekazane Izbie do zbadania w dniu 22 września 2010 r. Wyżej wymieniona uchwała została wstępnie zbadana przez Kolegium Izby na posiedzeniu w dniu 6 października 2010 r. Badając uchwałę Kolegium powzięło wątpliwość, co do zgodność uchwały z prawem w zakresie zgłoszenia projektu uchwały Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zgodnie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej projekt programu pomocowego przewidujący udzielanie pomocy de minimis podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy. Informacji o wyczerpaniu procedury określonej w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej Województwo nie przedstawiło organowi nadzoru. W związku z powyższym Kolegium Izby wszczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności wyżej wymienionej uchwały, a o wszczętym postępowaniu powiadomiło Przewodniczącego Sejmiku Województwa pismem z dnia 7 października 2010 r. (znak pisma: K-0010/294/MK/10). W treści pisma wskazano, że do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnosze¬nia wyjaśnień, a w posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 20 października 2010 r. ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana. Kolegium Izby na posiedzeniu w dniu 20 października 2010 r. ostatecznie zbadało uchwałę Nr XLIV/517/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 września 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania i udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W posiedzeniu Kolegium w dniu 20 października 2010 r. uczestniczyła Pani Magdalena Łuwgiewicz, radca prawny zatrudniona w Urzędzie Marszałkowskim (pełnomocnictwo procesowe ogólne Nr 69/07). Przedstawicielka Województwa potwierdziła, że Województwo nie przekazało Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów projektu uchwały przewidującej udzielanie pomocy de minimis, o którym stanowią przepisy art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. W tym stanie rzeczy, Kolegium stwierdziło nieważność uchwały Nr XLIV/517/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 września 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania i udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Od niniejszej uchwały przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie.
Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

mgr Józef Chodarcewicz
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama