reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/198/10 Rady Gminy Ostrowice

z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 600,00 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1100,00 zł,

c) od 9 ton do poniżej 12 ton - 1300,00 zł;

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

a) z dwiema osiami jezdnymi - 1500,00 zł,

b) z trzema osiami jezdnymi - 2400,00 zł,

c) z czterema i więcej osiami jezdnymi - 2500,00 zł;

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1500,00 zł;

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

a) do 36 ton włącznie, bez względu na liczbę osi jezdnych - 1700,00 zł,

b) powyżej 36 ton:

- z dwiema osiami jezdnymi - 2400,00 zł,

- z trzema osiami jezdnymi - 2500,00 zł;

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1300,00 zł;

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą i wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) do 36 ton włącznie:

- z jedną osią jezdną - 1400,00 zł,

- z dwiema i trzema osiami jezdnymi - 1500,00 zł

b) powyżej 36 ton:

- z dwiema osiami jezdnymi - 1800,00 zł,

- z trzema osiami jezdnymi - 1600,00 zł;

7) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1500,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1900,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/145/09 Rady Gminy Ostrowice z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.

Przewodniczący Rady Gminy


Roman Bany


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.) rada gminy określa wysokość stawek podatku od środków transportowych. Stawki te nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłaszanych corocznie przez Ministra Finansów w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w drodze obwieszczenia. Górne granice stawek kwotowych ulegają zmianie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza danego roku, w stosunku do pierwszego półrocza roku poprzedniego. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2010 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2010 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2009 r. wzrósł o 2,6 %.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Credit Agricole Bank Polska S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama